Nükleik Asitler Konu Özeti

NÜKLEİK ASİT

Bitkiler , hayvanlar,virüsler ve mikroorganizma hücrelerinde bulunan Karbon (C) , Hidrojen (H) , Oksijen (O) , Azot (N) ve Fosfor (P) elementlerinden oluşmuş yönetici moleküllere NÜKLEİK ASİTLER denir.

Nükleik asitler binlerce NÜKLEOTİD biriminin şeker ve fosfat bağları  ile bağlanması sonucu oluşan uzun zincir şeklinde ki yapılardır.

Canlılarda iki çeşit Nükleik Asit vardır. 1)DNA 2)RNA

DNA=Deoksiribonükleikasit(DNA da bulunur)  RNA=Ribonükleikasit(RNA da bulunur.)

NÜKLEOTİD NEDİR sorusunu bir sonraki yazımızda öğreneceğiz.

Nükleik Asitler bir canlının embriyo safhasından itibaren tüm hayatı boyunca , karakter ve özellik ve fonksiyonlarının taşındığı genetik bilgi bankasıdır. Nükleik asitlerin görevlerine örnek verecek olursak , hücrede gerçekleşen protein sentezi, saç ve göz rengi, deri rengi ve daha bir çok özellik.

Nükleik Asitlerin temel birimi olan NÜKLEOTİD e azotlu organik bazlar eklidir. Nükleotidlerde bulunan bazlar 5 çeşittir. 1) Adenin (sembolü=A) 2)Guanin (sembolü=G) 3) Sitozin (Sembolü=S) 4)Timin (Sembolü=T) 5)Urasil (Sembolü=U)

Share