Ökaryot Hücre Nedir?

Ökaryotik bir hücrede genetik materyal (DNA ve RNA) bir zarla çevrilmiş ve bu yapıya çekirdek(Nucleus) adı verilir.Bu tip hücreler Ökaryotik hücreler olarak tanımlanmıştır.Ökaryotik hücre yapısına sahip canlılara Ökaryot canlılar denir.

Çekirdekte DNA bir çeşit protein olan histonlar ile kromozomları oluşturur.Ayrıca ökaryotik hücreler mitokondri,golgi aygıtı,endoplazmik retikulum,kloroplast gibi bir zarla çevrilmiş organellere sahiptir.

Share