Zooloji Alt Bilim Dalları

Son derece geniş bir alanı kapsayan zooloji çeşitli dallara ayrılmıştır.Zooloji Alt bilim dalları şunlardır;

Antropoloji:

İnsanlar üzerinde çalışır.insanların davranışlarını ve yaşamlarını ,insanların evrimsel süreçlerini ve nasıl orjinlendiklerini inceler.

Antrozooloji:

İnsanlar ve hayvanlar arasındaki etkileşimleri ve sosyal ve çevresel bağları inceler.Anthrozoology tabiat bilimleri ve sosyal bilimler arasında bir bağ oluşturur.

Artropodoloji:
Eklembacaklılar üzerinde çalışan bilim dalıdır.Eski yunanca da ‘’Artho=eklem,birleşme yeri’’ ,’’Podos=ayak’’ , ‘logos=logy=bilim’’ kelimelerinin birleşiminden oluşur ve tam tercümesi eklembacaklılar bilimi olarak adlandırılır.

Artropodoloji (Arthropodology) 4 alt bilim dalına ayrılır;

1)Entomoloji 2)Araknoloji 3)Karsinoloji 4)Miyripodoloji

Entomoloji: Arthropodology(Artropodoloji=Eklembacaklılar bilimi) bilim dalının bir alt disiplini olan böcekleri üzerinde çalışan bilim dalıdır.Bu dalda çalışan bilim adamaları Entomolog(Böcek Bilimci) ünvanını alır.

Mirmikoloji:
(Myrmecology)Karıncalar üzerinde çalışan entolomojinin bir alt disiplini olan bir bilim dalıdır.Bu alanda çalışan bilim adamlarına Myrmcologists(=Mirmikolog) denir.

Melitoloji:

(Melittology) bal arılarıda dahil olmak yaklaşık tür sayısı 17,000 olan tüm arıları üzerinde çalışmalar ve incelemeler yapan Entomology(Böcek bilim) bilimdalının bir alt disiplinidir.

Apiyoloji :

(Apiology) Bal arıları üzerinde çalışan bilim dalıdır.Latincede Apiology ‘’Api=arı’’ve ‘’logia=Bilim’’ kelimelrinden meydana gelir.Apiology Melittology bilimdalının bir alt disiplinidir.

Arachnology:

(Araknoloji) Eski yunanca da ‘’arachne=örümcek’’ anlamına gelir.Örümcekler ve akrep ve benzeri hayvanlar üzerinde çalışan bilim dalı.Akrep ve örümcekler ile bunlara benzer canlılara genel olarak ‘’Arachnids’’ adı verilir. Arachnids’ler üzerinde çalışan bilimadamlarına Arachnologist(araklonojist) adı verilir.

Setoloji: (Cetology)
Sistematikte cetacea takımındaki liman yunusgiller(Musurgiller) yunussugiller ve balinagiller gibi deniz memelileri üzerinde çalışan bilimdalıdır.Bu alanda çalışan bilim insanlarına Cetologists(=setalojist) denir.

Malakoloji:(Malacology)
Yumuşakçalarlar üzerinde çalışan fakat daha çok omurgasızlar üzerinde çalışan bilimdalı.

Konkoloji: (Conchology)

Omurgasız kabuklular üzerinde çalışan bilimdalıdır.Bu dalda çalışan kişilere chonchologists adı verilir.

Etoloji:(Ethology)

Hayvanların davarnışları üzerine çalışmalar yapan bilim dalıdır.Bu işi yapanlarada ehhologists adı verilir.

Helminthology: (Helmintoloji)

Solucanlar ve kurtçukları inceleyen bilimsel alan.Bu alanda çalışan bilim adamlarına helmintolog denir.

Herpetoloji: (Herpetology)

Sürüngenler,Amfibiler(karada ve suda yaşayan kaplumbağa ve semenderler)ve Caecilian’ları inceleyen bilim dalıdır.Bu alanda uzmanlaşmış bilim adamlarına Herpetologists(=herpetolog) adı verilir.

İhtiyoloji : (Ichthyology)

Balıklar üzerinde çalışan bilimdalı olup bu alanda çalışan bilim adamlarına ichthyologists denir.

Mammaloji: (Mammalogy)

Memeli hayvanlar üzerinde çalışan bilimdalıdır.Bu alandaki bilim adamlarına mammalogists(=Mammolog) adı verilir.

Nematoloji: (Nematology)

Yuvarlak solucanlar(İpliksi kurtlar) ve nematodlar üzerinde çalışan bilim dalı.Bu dalda çalışan bilim adamlarına Nematologists(Nematolog) denir.

Nöroetoloji: (Neuroethology)

Hayvanların davranışlarını ve sinir sistemleri tarafından kontrol edilen hareket mekanizmalarını karşılaştırmalı ve evrimsel yönden inceleyen bilim dalıdır.Bu alanda çalışan bilim adamlarına Neuroethologists denir.

Ornitoloji: (Ornithology)

Kuşlar üzerinde çalışan bilim dalıdır.Bu alanda çalışan bilim adamlarına Ornithologists(=Ornitolog) denir.
Paleozooloji: (Paleozoology)

Paleontology ve paleobiology bir alt dalı olan hayvan fosillerini inceleyen bilim dalıdır.Bu alanda çalışan bilim adamlarına paleotologists(paleontolog) denir.

Planktonoloji: (Planktology)
Suda yaşayan planktonlar ve mikroorganizmalar üzerinde çalışan bilim dalıdır.Bu alanda çalışan bilim adamlarına planktologists(=plantolog) denir.

Primatoloji: (Primatology)

Primatları (Primates=insansı maymunlar) inceleyen bilim dalıdır.Bu alanda çalışan bilim adamlarına Primatologists denir

Share