Hayvansal Dokular

1)EPİTEL DOKU

1)Tek Katlı Epitel

a)ÖRTÜ EPİTELİ

2)Tek Katlı Yassı Epitel

3)Tek Katlı Kübik Epitel

4)Tek Katlı Silindirik Epitel

5)Yalancı Çok Katlı Epitel

6)Çok Katlı Epitel

7)Çok Katlı Yassı Epitel

8)Çok Katlı Prizmatik Epitel

9)Değişken Sıralı Epitel

b) BEZ EPİTELİ

1)Bir Hücreli Bezler

2)Çok Hücreli Bezler

3)Ekzokrin Bezler

4)Endokrin Bezler

2) DUYU EPİTELİ

A)Primer Duyu Hücreleri

B)Seconder Duyu Hücreleri

C)Serbest Sinir Uçları

3) BAĞ VE DESTEK DOKU

A)Bağ Dokusu Lifleri

B)Retiküler Lifler

C)Kollajen Lifler

D)Elastik Lifler

E)Özbağ Dokusu Lifleri

F)Hücreler Arası Madde

4)YAĞ DOKUSU

5)KIKIRDAK DOKU

A)Hıyalin Kıkırdak

B)Elastik Kıkırdak

C)Fibröz Kıkırdak

6) KEMİK DOKUSU

7) KAS DOKUSU

8 ) SİNİR DOKU

9) KAN DOKU

Share