Kromozom Nedir?

Bitki ve hayvanların hücre çekirdeği içerisinde bulunan kromozomlar hücrenin kalıtsal bilgisini yani DNA’sını taşır.Biyoloji laboratuvarında hücrenin çekirdeğini(nükleusunu) mikroskop altında normal hayatsal fonksiyon safhasında incelersek kromozomlar ipliksi yapılar şeklinde görülür.Mikroskopta kromozomu görmek için ,hücre bölünmesinde metafaz ve anafaz safhalarında DNA zincirleri kısalıp kalınlaşır ve histon proteinleri ile sarmal yaparak Kromatin ağını oluşur ve devamında kromatin ağı kıvrılıp kalınlaşır.Hücre çekirdeğindeki bu yapılara Kromozom denir.

Kromatin Ağı

 

Kromozomları mikroskop altında inceleyen ve araştıran bilimdalına Sitogenetik denir.

Kromozomun yapısın da DNA ve Protein (Histon proteini) vardır.Histon proteinleri ve DNA zincirlerinden oluşan yapılara kromozom  denir.

Gen nedir sorusu aklınıza gelebilir.DNA zincirindeki  , türlerin karakteristik özelliklerine ait bilgileri taşıyan birimlere GEN denir. Boyutları mikron ile ölçülen kromozomların sayısı ,şekli ve büyüklüğü  her türde farklıdır ve sabittir.

Kromozom şekilleri ise V, İ ve J harflerine benzer.

Örnek verecek olursak ; insan 22+1(X)  22+1(Y) = 46 çit kromozom vardır.artı bir olarak yazılan kromozomlar Eşey Kromozomlarıdır. Eşey kromozomların görünümü XX ise dişi  , XY ise erkek ‘tir.

Share