Golgi Aygıtı Nedir?

Golgi Aygıtı

Golgi Aygıtı

1898 yılında italyan asıllı ‘ Camila Golgi ‘ sinir hücrelerini incelerken birtakım yassı kesecikler ve kanalcıklar gözlemlemiştir.Camila golgi keşfettiği bu yapılara  Golgi aygıtı (Golgi Cisimciği)  adı vermiştir.Golgi aygıtı endoplazmik retikulum ile birlikte görev görev yapan bir organeldir.Fakat golgi aygıtında ribozom bulunmaz.Golgi aygıtı hücrede madde sentezlenmesi ve madde iletiminde görev alır.Örnek verecek olursak;Hücre zarında bulunan glikoproteinler golgi aygıtında üretilip hücre zarına iletilir. Golgi aygıtı genellikle hücre içinde nukleus(Çekirdek) ve hücre zarı arasındaki bölgede yerleşiktir.
Hayvan hücrelerinde bulunan golgi aygıtı bitki hücrelerinde ”Diktiyozom” adını alır.Diktiyozom golgi aygıtında olduğu gibi madde sentezi ve madde iletiminde görevlidir.

Share