Bilim Nedir?

Bilim Nedir
Bilim insanların tarih boyunca bilgiyi arama faaliyetleri sonucunda, objektif olarak yaptığı gözlem deneyler sonucu ulaşmış olduğu sistemli bilgi birikimidir.Mevcut bilgiler kesin , net bir doğruluk kazanmadıkça (Kanun) güncellenebilir.

Zaman içinde doğruluğunu güncelliğini kaybeden bilgiler yeni doğrular alır değişir ve bu sayede bilgi birikimi yani ‘bilim’ devam eder. Bilimin amacı,gözlemler sonucunda karsısına çıkan bilimsel bir problemi basite indirgeyerek açıklık getirecek verileri elde etmek ve bir yargıya varmayı sağlayacak genellemelere ya yada güncellemelere gitmektir.

Bu yönteme Bilimsel Yöntem adi verilir.

Insan yasadığı çevre ile sürekli etkileşim halindedir.Bu süreçte ortamdan alınan uyarılar beyin tarafından değerlendirilerek cevaplandırılır.Ayni şekilde bilim adamı da beynindeki bu değerlendirme esnasında kendi kendine ‘acaba!,neden,Nasıl,Niçin’ gibi sorular sormuştur.

Bir başka deyişle karşılaştığı bir problemle ilgili sorular sorar ve şüpheye düşer ve gözlemlerde bulunur.Bu gözlemler sonucunda da ‘Bilimsel Problem’ ortaya çıkar.
Bilimsel bir problemi net bir şekilde ortaya koymak,çözüme giden yolda yolu yarılamak
demektir.Günlük hayatta her insanin kişisel problemleri olabileceği gibi ,tüm insanları ilgilendirecek global problemlerde vardır.

Örnek verecek olursak;dünya nüfusunun artmasına karşılık tam tersi oranda temiz su kaynaklarının azalması,tarım arazilerinin bilinçsizce kullanımından dolayı tükenmesine ve bütün bunların peşi sıra gelecek olan bulaşıcı hastalıklar ve açlık gibi problemlerin ortaya çıkması vs…

Bir başka örnek verirsek,sanayi devriminden sonra artan fosil yakıt tüketiminin sonucunda atmosferdeki sera etkisi yaratan gazların anormal derecede artması,bunun sonucunda küresel iklim değişiklilkleri ve ekstrem atmosferik olayların sıklığının artması gibi..örnekleri çoğaltmak mümkündür.İste biyologlar dünyadaki insanların ve diğer canlıların hatta gelecek nesillerin hayatlarını tehdit eden problemleri tespit edip,mevcut bilimsel birikimide kullanır ve çözüm arar.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir