Hücre Nedir?Hücrenin Organelleri Nelerdir?

hücrenin Organelleri

Hücre ve Hücrenin Horganelleri

Hücre yaşayan organizmaların yapısal ve fonksiyonel temel birimidir.

Genel olarak bitki ve hayvan hücresinde, stoplazma içerisinde bulunan hücrenin organelleri şunlardır;

1)Golgi Aygıtı ve Diktiyozom

2)Endoplazmik Retikulum(Granüllü ve Granülsüz)

3)Lizozomlar

4)Mitokondriler

5)Ribozomlar

6)Peroksizomlar

7)Nükleus ve Nükleolus(Çekirdek ve Çekirdekçik)

8)Sentrozom ve Sentrioller

9)Vakuol(koful)

10)Mikrocisimcikler

11)Plastidler(Sadece bitkilerde)

12)Sferozomlar

 

Share