Kutup Tilkisi

Kutup bölgesinde hayatta kalmak için aklını ve kurnazlığını kullanarak büyük avcılardan arta kalan leşleri yedikleri gibi, bir başka kutup tilkisi türü de kuşları avlar yada kuş yumurtaları çalarak beslenip hayatta kalır.Belgeselde iki farklı kutup tilkisi türüne ait video görüntüleri izleyin.

Share