Biyoloji Nedir? Alt Bilim dalları Nelerdir?

Biyoloji Nedir Alt Bilim dalları Nelerdir
Biyoloji nedir Bu sorunun cevabini verirken başlangıçta biyolojinin kelime anlamına bakalım.

Biyoloji eski Yunancada Bios ve Logos kelimelerinden oluşmuştur.Bios=canlı,canlılık veya canlılarla ilgili anlamına gelir.Logos=Bilgi ya da bilim anlamına gelir.

Biyolojiye CANLIBİLİMİ de denilebilir.Biyoloji
dünyadaki ve evrendeki tüm canlıları,canlıların yasadıkları ortam ile ilişkilerini,canlılık olaylarını inceler.Biyolojinin kapsadığı alanlar muazzam büyüklüktedir.Günümüzde biyolojinin tüm çalışma alanlarına hakim olabilecek seviyede bilgi sahibi olmak imkansızdır.Bu sebeple biyoloji çok sayıda alt bilim dallarına ayrılmıştır.

Bu bilim dallarına söyle bir bakalım.

BOTANİK=Bitkileri üzerinde çalışır.

ZOOLOJİ=Hayvanlar üzerinde araştırmalar yapar.

ANATOMİ=canlıların iç yapısını,MORFOLOJİ ise canlılıların dış yapısını inceler.

EMBRİYOLOJİ=Canlılardaki döllenmenin ardından oluşan zigottan ergin hale gelmesine kadar ki süreçleri inceler.

SİTOLOJİ=Hücrenin yapısını ve işleyişini inceler.

HİSTOLOJİ=Dokuları,dokuların çalışmasını ve yapısını inceler.

GENETİK=Canlılardaki kendine has özelliklerin yani karakterlerin bir dölden sonrakine nasıl aktarıldığını inceler.

FİZYOLOJİ=canlıların hayatsal fonksiyonlarını fiziko-kimyasal açıdan inceleyen bilim dalıdır.

EVOLUSYON(Evrimbilim)=canlıların mutasyon,doğal seleksiyon,izolasyon gibi mekanizmalar sonucu canlılardaki farklılaşmaları,bu farklılaşmalar sonucunda yeni türlerin nasıl oluştuğunu ve bugünkü türler ile geçmişteki türler arasındaki bağlantıları inceler.

EKOLOJİ=canlıları birbirleriyle ve yaşadığı ortam ile ilişkilerini inceler.

TAKSONOMİ=Belirli yöntemler dahilinde canlıların sınıflandırmasıyla ilgilenir.

BİYOCOĞRAFYA=canlıların(bitkilerin hayvanların) dünyadaki dağılımlarını inceler.

BİYOKİMYA=canlıların ve canlıların yapısal açıdan en küçük birimi olan hücreyi kimyasal açıdan inceler.

BİYOFİZİK=Canlılardaki yaşamsal fonksiyonları fiziksel kanunlarla inceler.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ=Hücrenin yapısını ve işleyişini moleküler düzeyde inceler.

PALEONTOLOJİ=Fosil bilim.iki alt dala ayrılır.

1-)PALEOBOTANİKBitki fosillerini ,2-)PALEOZOOLOJİHayvan fosillerini inceler.

ENTOMOLOJİ=Böcekleri üzerinde çalışan bilim dalıdır.

BAKTERİYOLOJİ=Bakterileri inceleyen bilim dalıdır.

MİKOLOJİ=Mantarlar üzerinde çalışan bilim dalı.

LİMNOLOJİ=Içsular bilimidir.

İHTİYOLOJİ=Balıklar hakkında çalışmalar yapan bil dalıdır.

PARAZİTOLOJİ=Parazitleri inceleyen bilim dalıdır.

ORNİTOLOJİ=Kuşları inceleyen bilim dalıdır.

KONKOLOJİ=Yumusakçalarları(deniz anasi vs..) canlılar üzerinde çalışan bilim dalıdır.

Share