hipotez

Bilimsel Yöntem Nedir

Biyolojide ve diğer bilim dallarında Bilimsel Yöntem esas dayanağı Gözlem ve Deneylerdir. Diğer bir unsurda otoriteyi reddetmektir. Bilimsel yöntem tarafsız ve özgür düşünce ortamında peşin fikir ve otoriteyi reddeder. Tek amacı, bilimsel bir problemi gözlem ve kontrollü deneylerle sonucunda elde ettiği veriler ışığında çözmektir.
Bilim adamı bilimsel problemle ilgili veriler arasında mantıklı bağlantılar kurarak bir ‘HİPOTEZ’ oluşturur.

Hipotezde temel mantık toplanan veriler ışığında problemin çözümüne yönelik tahminlerde bulunmaktır.Farklı alanlarda yapılmış deney ve gözlemlerin sonucunda kurulmuş hipotezlerin bir araya getirilip kapsamlı olarak açıklanmasına da ‘TEORİ’ denir.Örnek Evolüsyon(Evrim Teorisi) Moleküler genetik,genetik,fizyoloji,paleontoloji vb. bilim dallarında geliştirilen hipotezlerden oluşmuştur.

İyi bir teori anlaşılır ve ilerlemeye açık olmalıdır. Devamını Oku