bilim

Biyoloji Nedir? Alt Bilim dalları Nelerdir?

Biyoloji Nedir Alt Bilim dalları Nelerdir
Biyoloji nedir Bu sorunun cevabini verirken başlangıçta biyolojinin kelime anlamına bakalım.

Biyoloji eski Yunancada Bios ve Logos kelimelerinden oluşmuştur.Bios=canlı,canlılık veya canlılarla ilgili anlamına gelir.Logos=Bilgi ya da bilim anlamına gelir.

Biyolojiye CANLIBİLİMİ de denilebilir.Biyoloji
dünyadaki ve evrendeki tüm canlıları,canlıların yasadıkları ortam ile ilişkilerini,canlılık olaylarını inceler.Biyolojinin kapsadığı alanlar muazzam büyüklüktedir.Günümüzde biyolojinin tüm çalışma alanlarına hakim olabilecek seviyede bilgi sahibi olmak imkansızdır.Bu sebeple biyoloji çok sayıda alt bilim dallarına ayrılmıştır.

Bu bilim dallarına söyle bir bakalım. Devamını Oku

Bilim Nedir?

Bilim Nedir
Bilim insanların tarih boyunca bilgiyi arama faaliyetleri sonucunda, objektif olarak yaptığı gözlem deneyler sonucu ulaşmış olduğu sistemli bilgi birikimidir.Mevcut bilgiler kesin , net bir doğruluk kazanmadıkça (Kanun) güncellenebilir.

Zaman içinde doğruluğunu güncelliğini kaybeden bilgiler yeni doğrular alır değişir ve bu sayede bilgi birikimi yani ‘bilim’ devam eder. Bilimin amacı,gözlemler sonucunda karsısına çıkan bilimsel bir problemi basite indirgeyerek açıklık getirecek verileri elde etmek ve bir yargıya varmayı sağlayacak genellemelere ya yada güncellemelere gitmektir.

Bu yönteme Bilimsel Yöntem adi verilir. Devamını Oku