Bilimsel Problem

Bilim Nedir?

Bilim Nedir
Bilim insanların tarih boyunca bilgiyi arama faaliyetleri sonucunda, objektif olarak yaptığı gözlem deneyler sonucu ulaşmış olduğu sistemli bilgi birikimidir.Mevcut bilgiler kesin , net bir doğruluk kazanmadıkça (Kanun) güncellenebilir.

Zaman içinde doğruluğunu güncelliğini kaybeden bilgiler yeni doğrular alır değişir ve bu sayede bilgi birikimi yani ‘bilim’ devam eder. Bilimin amacı,gözlemler sonucunda karsısına çıkan bilimsel bir problemi basite indirgeyerek açıklık getirecek verileri elde etmek ve bir yargıya varmayı sağlayacak genellemelere ya yada güncellemelere gitmektir.

Bu yönteme Bilimsel Yöntem adi verilir. Devamını Oku