Bitkisel Dokular

1) MERİSTEM (BÖLÜNÜR DOKU)

a)Apikal Meristem
b)İnterkalar Meristem
c)Lateral Meristem

*Meristemlerin Kökenlerine Göre Sınıflandırılması

1a)Primer Meristem

a)Tomurcuk

b)Kaliptra

2a) Seconder Meristem

2) SÜREKLİ DOKU(Sabit Doku)

A) Kökenlerine Göre Sürekli Dokuların Sınıflandırlması
1a) Primer Sürekli Doku
2a) Seconder Sürekli Doku

B)Morfolojik ve Fizyolojik Yapılarına Sınıflandırılması

1)Koruyucu Doku(örtü Doku)

a)Epidermal Koruyucu Doku(Epidermal Sistem)

b)Mantarlaşmış Koruyucu Doku

b1)Primer Mantar Doku

b2)Seconder Mantar Doku
2)Parankima Dokusu(Temel Doku)

İşlevlerine göre parankima dokuları 4’e ayrılır;

a)Assimileme Parankiması

b)Havalandırma Parankiması

c)İletme Parankiması

d)Depo Parankiması

3)Destek Doku

a)Sklerankima

a1)Sklerankima Lifleri

a2)Taş Hücreleri

b)Kollenkima

b1)Köşe Kollenkiması

b2)Levha Kollenkiması

4)İletken Doku(Vasküler doku)

a)Ksilemà Trakeler ,Trakeidler,Ksilem Lifleri,Ksilem Parankiması

b)Floemà Kalburlu Borular,Arkadaş Hücreleri,Floem Sklerankiması,Floem Parankiması

c)İletim DemetleriàKollateral Demet,Bikollateral Demet,Konsantrik Demet,Radyal Demet

5)Salgı Doku

a)İntraselüler (Hücre içi) Salgılar

a1)Salgı Hücreleri

a2)Salgı Boruları

b)Ekstraselüler(hücre dışı) Salgılar

b1)Bitki İçi Salgılar

b2)Bitki Dışı Salgılar

Hayvansal Dokular

1)EPİTEL DOKU

1)Tek Katlı Epitel

a)ÖRTÜ EPİTELİ

2)Tek Katlı Yassı Epitel

3)Tek Katlı Kübik Epitel

4)Tek Katlı Silindirik Epitel

5)Yalancı Çok Katlı Epitel

6)Çok Katlı Epitel

7)Çok Katlı Yassı Epitel

8)Çok Katlı Prizmatik Epitel

9)Değişken Sıralı Epitel

b) BEZ EPİTELİ

1)Bir Hücreli Bezler

2)Çok Hücreli Bezler

3)Ekzokrin Bezler

4)Endokrin Bezler

2) DUYU EPİTELİ Devamını Oku

Ökaryot Hücre Nedir?

Ökaryotik bir hücrede genetik materyal (DNA ve RNA) bir zarla çevrilmiş ve bu yapıya çekirdek(Nucleus) adı verilir.Bu tip hücreler Ökaryotik hücreler olarak tanımlanmıştır.Ökaryotik hücre yapısına sahip canlılara Ökaryot canlılar denir.

Çekirdekte DNA bir çeşit protein olan histonlar ile kromozomları oluşturur.Ayrıca ökaryotik hücreler mitokondri,golgi aygıtı,endoplazmik retikulum,kloroplast gibi bir zarla çevrilmiş organellere sahiptir.

Prokaryot Hücre Nedir?

Prokaryot canlı hücrelerinde genetik materyal(DNA ve RNA) hücre içerisinde bir zarla çevrili değildir.Bu sebeple prokaryot canlı organizmaların en küçük yapısal birimi olan , çekirdekleri(nucleus) olmayan bu tip hücrelere Prokaryot Hücre denir.Genetik materyalleri stoplazma içerisindedir.Prokaryotik canlılara örnek olarak Bakteri ve mavi-yeşil algleri verebiliriz.

Heterotrof Nedir?

DSC00509 - KopyaHeterotrof canlılar,canlılık faaliyetlerini sürdürebilmek için gereksinim duydukları enerji,inorganik ve organik molekül ihtiyaçlarını dışarıdan karşılarlar.

Heterotrof organizmalar beslenebilmek için dış ortama bağımlıdırlar.Bu sebeble dışarıdan
aldıkları organik molekülleri sindirime uğratarak enerji ve yapısal inorganik molekül ihtiyaçlarını karşılarlar. Hayvanlar,Mantarlar(Fungus) ve DSC00504bazı tek hücreli canlılar organizmalar heterotrof canlılardır.

Ototrof Nedir?

DSC00338 Beslenmeleri için gerekli olan besinleri bağımsız kendileri olarak üretebilen canlılara ‘Ototrof Canlılar’ denir.

Ototrof canlılar inorganik maddelerden organik madde sentezleme kabiliyeti olan organizmalardır.Ototroflar organik madde sentezi için gerekli olan enerjiyi güneş enerjisinden karşılarlar.Bu tür ototrof canlılara besin sentezinde ihtiyaç duydukları enerjiyi güneş enerjisinden karşıladıkları için ‘Fotoototrofik Canlılar’ adı verilir.Fotoototrof canlılara örnek olarak bitkileri verebiliriz.

Bazı bakteri grupları besin sentezi sırasında gerekli olan enerjiyi çeşitli inorganik kimyasal reaksiyonlardan karşılarlar.Bu tür canlılara da ‘Kemoototrof canlılar’ adı verilir.

Günümüzde binlerce metrelik derin denizlerde ve yeraltı çatlaklarında yüksek sıcaklık ve basınç altında yaşayan kemoototrof bakteri grupları mevcuttur ve insanları hayrete düşürmeye devam etmektedir.

Aslanlar

Latince adı Panthera leo olan aslanlar sokakta birlikte yaşadığımız sevdiğimiz kediler ile aynı familyadan dır.(Familia:Felidae=kedigiller) Fakat sokak kedilerinden farkı yırtıcı ve evcilleştirilemez olmalardır. Birçok insan aslanları hayvanat bahçelerinde , belgesellerde ve özel safari turlarında , sirklerde görmüştür.Fakat doğası gereği bu vahşi hayvanları etik olarak tartışılan , hayvanat bahçelerinde kafeslere kapatıp ,evcileştiklerini sanıp sirklerde oynatanların başına neler geldiği tüm dünyaca görülmüştür.
Aslanların yayılım alanları büyük sahranın güneyinde , afrika düzlükleridir.
Büyük kediler aslanlar afrikanın geniş düzlüklerinde doğarlar,yaşar ve aile kurarlar.Büyük kediler aslanlar afrika düzlüklerinin en üst basamakta duran predatörleridir.(Avcılarıdır)Aslanların çekindikleri tek hayvan vardır oda fillerdir.Aslanlar etçildirler.
Bir erkek aslanın boyu 1 metre olup 230 kg kadar ulaşabilir.Dişi aslanlar ise erkeklere göre daha küçüktür.Erkek aslanların dişilerden ayıran en bilirgin özelliği başının etrafındaki kahverengimsi yeleleridir. Devamını Oku

Arılar

Arılar dünyamızda besin döngüsünün devamı için olmazsa olmaz bir basamağın temsilcileridirler.Eğer arılar olmasa idi birçok bitkide tozlaşma gerçekleşmeyecek ve bitkilerin çoğalması mümkün olamayacaktır.Bu da biz insanların beslenmesi için gerekli olan meyve ve sebzelerin tükenmesi anlamına gelir.Arılar hem yaban hayat için hemde insan hayatı için yokluğuna karşı önlem alamayacağımız canlılardır.

Arılar çiçeklerden nektar ve çiçek tozu toplar ve yaşamları için topladıkları nektarlardan bal üretirler. Bir arı kolonisinde çiçeklerden nektar ve çiçek tozu(Polen) toplama işlemini işçi arılar yapar. Yaz mevsiminde ürettikleri balı aslında biz insanlar için değil kış mevsiminde besin kaynağı olarak hazırlarlar.
Dünyamızda yaklaşık olarak 12000 arı türü vardır.Bu arı türleri içinde bazı türler kendi yaşamları için bal üretirken , bazı işgalci ve asalak türlerde bal arılarının ürettikleri balı çalarak yaşayan arılardır.
Kraliçe arı yumurtladıktan sonra arılar dört evreden geçer.bunlar 1:Yumurta 2) Larva 3)Pupa .Pupa evresinden çıkan yavru arı beslenerek büyür ve yetişkin bir arı haline gelir.Bir arı kolonisinde dişi, erkek, işçi,ve kraliçe arı gibi hiyerarşik gruplar vardır.Bu konulara şu anda girmeyeceğim.Çünkü arıcılık ayrı bir bilim dalıdır.
Bir çok arı türü var demiştik bunlar arasında bal arıları, eşek arıları, koloni halinde yaşamayan tek başına yaşayan arılar, iğnesiz arılar , toprak arıları, guguk arıları, dev arılar vs…
Arıların bir çok avcısı vardır.Fakat bunlar arasında en hızlısı arı kuşudur.Bir diğer düşman ise ormalarda koloni kuran arıların ballarını yiyip yuvalarını dağıtan Ayılardır.
Arı türlerinden bazılarından örnekler verebiliriz; Devamını Oku

Akrepler

Çoğunlukla insanların karşılaştıklarında ürktükleri akrepler, Arachnida sınıfının Scorpiones takımına dahildirler.Eklem bacaklı olan akrepler böcekler ile uzak akrabadırlar.Dünyada şu ana kadar 800- 1700 arasında akrep türü tanımlanmıştır.Ülkemizde ise 23 tane akrep türü yaşamaktadır.Bular arasında zehirli ve öldürücü olanları güneydoğu anadolu bölgesinde yaşayan akrep türleridir.Türkiyenin batısında yaşayan siyah akreplerin zehri öldürücü zehidir.Fakat yine akrep ile temas kurmaktan kaçının.Bu rakam yapılan yeni keşifler ile artabilir. Akrabalık derecesi örümceklere daha yakındır.

Akrepler ilginç yaratıklardır.Atom bombası patlamış bir alanda nükleer serpintiden etkilenmeden yaşayabilirler.Bilim adamları akreplerin bunu nasıl başardıkları hala araştırma konusudur.Akreplerin 4 çift bacağı ve metamorfoza (değişime) ön bacaklar iri birer kıskaç halini almıştır.Ayrıca akreplerin kuyruk kısımlarındazehir kesesi ve iğnesi vardır.Akrebin türüne göre ısırdığı dokuyu ağrıtır ve morartır.Fakat zehirli bir akrep ise canlıyı öldürebilir. Devamını Oku

Ahtapodlar

Ahtapotların denizlerde yaşar ve mükemmele yakin kamuflaj yeteneklerine sahiptir.Ahtopodlar derisindeki renk pigmentlerinin dağılımını çok hızlı bir şekilde düzenleyerek bulundugu yerde görmesi imkansız bir hale gelirler. Ayrıca ahtapotlar avcısı tarafından fark edilirse kaçmaya başlar ve kaçarken avcısını paralize edecek olan koyu mavi bir mürekkep salar.Ahtapodlar kollarının merkezindeki gaga şekline benzer çeneleri ile çok sert yapıları bile parçalar ve yerler.
Latince adi Thaumoctopus mimicus, bilinen yaygin adi ‘ Taklitçi Ahtapod ‘ olan bir kamuflaj ustasi ahtapod türlenden birisidir.Ilk bakista Kollarindaki desenlerine bakildiginda deniz yilanlarina benzer.Bu kamuflaj özelligi taklitçi ahtapoda hem hayatta kalmasinda hemde avlanmasinda büyük avantaj saglar.Hayvanlar dünyasinda taklit yaparak kamuflaj sekline ‘ Mimikri ‘ adi verilir. Devamını Oku