Salgı Doku

Bitkisel Dokular

1) MERİSTEM (BÖLÜNÜR DOKU)

a)Apikal Meristem
b)İnterkalar Meristem
c)Lateral Meristem

*Meristemlerin Kökenlerine Göre Sınıflandırılması

1a)Primer Meristem

a)Tomurcuk

b)Kaliptra

2a) Seconder Meristem

2) SÜREKLİ DOKU(Sabit Doku)

A) Kökenlerine Göre Sürekli Dokuların Sınıflandırlması
1a) Primer Sürekli Doku
2a) Seconder Sürekli Doku

B)Morfolojik ve Fizyolojik Yapılarına Sınıflandırılması

1)Koruyucu Doku(örtü Doku)

a)Epidermal Koruyucu Doku(Epidermal Sistem)

b)Mantarlaşmış Koruyucu Doku

b1)Primer Mantar Doku

b2)Seconder Mantar Doku
2)Parankima Dokusu(Temel Doku)

İşlevlerine göre parankima dokuları 4’e ayrılır;

a)Assimileme Parankiması

b)Havalandırma Parankiması

c)İletme Parankiması

d)Depo Parankiması

3)Destek Doku

a)Sklerankima

a1)Sklerankima Lifleri

a2)Taş Hücreleri

b)Kollenkima

b1)Köşe Kollenkiması

b2)Levha Kollenkiması

4)İletken Doku(Vasküler doku)

a)Ksilemà Trakeler ,Trakeidler,Ksilem Lifleri,Ksilem Parankiması

b)Floemà Kalburlu Borular,Arkadaş Hücreleri,Floem Sklerankiması,Floem Parankiması

c)İletim DemetleriàKollateral Demet,Bikollateral Demet,Konsantrik Demet,Radyal Demet

5)Salgı Doku

a)İntraselüler (Hücre içi) Salgılar

a1)Salgı Hücreleri

a2)Salgı Boruları

b)Ekstraselüler(hücre dışı) Salgılar

b1)Bitki İçi Salgılar

b2)Bitki Dışı Salgılar