hücrenin organelleri

Koful (Vakuol) Nedir?

Vakuol bazı tek hücreli hayvanların dışında hayvanlarda bulunmayan bir organeldir.Tüm ilkel ve yüksek yapılı bitkilerde ve mantar hücrelerinde vardır.
Vakuol(koful) sıvısı içinde hücrenin ait olduğu doku çeşidine bağlı olarak organik maddeler ve asitler,çeşitli renk maddeleri(Antokyan=mavi-mor renk,Antoksantin=sarı,turuncurenk),tuzlar,karbonhidratlar,yağlar,proteinler,müsilaj,kauçuk ve tanen maddeler bulunabilir.
Vakuol özsuyu içerisinde bulunabilecek tüm maddeler topluca ” Ergastik Maddeler ” olarak isimlendirilir.
Vakuoller bazı canlılarda birtakım özel görevlerde alır.Tek hücreli canlılarda hücre içine madde ve besin alımı,sindirilen besin atıklarının hücre dışına atılması görevler alır.
Vakuol zarı tek katlıdır ve vakuol zarına ” Tonoplast ” denir.
Tatlısularda yaşayan bir hücreli canlılarda ise koful farklılaşmıştır.Bu canlılarda kofula”Kontraktil Koful” denir.Kontraktil koful canlıdaki fazla suyun dışarı atılımını sağlayarak hücrenin yani canlının osmotik basıncını regüle(düzenleme) eder.

Hücre Nedir?Hücrenin Organelleri Nelerdir?

hücrenin Organelleri

Hücre ve Hücrenin Horganelleri

Hücre yaşayan organizmaların yapısal ve fonksiyonel temel birimidir.

Genel olarak bitki ve hayvan hücresinde, stoplazma içerisinde bulunan hücrenin organelleri şunlardır;

1)Golgi Aygıtı ve Diktiyozom

2)Endoplazmik Retikulum(Granüllü ve Granülsüz)

3)Lizozomlar

4)Mitokondriler

5)Ribozomlar

6)Peroksizomlar

7)Nükleus ve Nükleolus(Çekirdek ve Çekirdekçik)

8)Sentrozom ve Sentrioller

9)Vakuol(koful)

10)Mikrocisimcikler

11)Plastidler(Sadece bitkilerde)

12)Sferozomlar