prokaryotlar

Canlıların Sınıflandırılması

Canlıları sınıflandırmak istersek; beslenme biçimine ve hücresel düzenlerine göre 5 aleme ayrılmıştır.(Regnum=Alem)

A)Hücresel düzenlerine göre canlılar

1)Monera (Prokaryottırlar. Bakteriler ve Mavi-Yeşil Algleri Kapsar))

2)Arkeler

3)Protista (Ökaryotik canlılar ve tek hücreli bitkiler ve hayvanlar)

B)Beslenme biçimlerine göre

4)Fungi(Mantarlar)

5)Animalia(Hayvanlar)

6)Plantae(Bitkiler)