karbonhidratlar

Karbonhidratlar

Genel formülleri CnH2nOn olan karbonhidratlar C(karbon),H(hidrojen) ve O(oksijen) atomlarından meydana gelir.

Karbonhidratlar hayvan ve bitki hücrelerinin birincil enerji kaynaklarıdır.

Birbirlerine benzeyen yada aynı olan moleküllerin birleşmesiyle oluşan moleküllere polimer,polimerleri oluşturan her bir molekülede monomer adı verilir.

Karbonhidratlar 3’e ayrılır:

1) Monosakkaritler

2) Disakkaritler

3) Polisakkaritler

Karbon,hidrojen ve oksijen atomları biraraya gelerek monosakkaritleri yada diğer bir deyişle basit şekerleri,iki monosakkarit birleşmesi ile disakkaritleri,birden çok monosakkaritin birleşmesiylede polisakkarit bileşikler oluşur.

Organik Madde Nedir?

Organik Madde; organizmaların sentezlediği ,hücrelerin yapı taşlarını oluşturan ana maddeler,hücrelerin enerji gereksinimlerini karşılamak için ihtiyaç duydukları bazı maddeler ve canlılarda düzenleyici görevler üstlenen (yani hormonlar) biyolojik moleküllere ‘Organik madde’ adı verilir.

En basit tanımıyla organizmalarda bulunan karbon(C) bileşiklerine Organik bileşik yada organik madde denir.

Canlılardaki Organik Maddeler şunlardır;

1)Karbonhidratlar

2)Lipidler

3)Proteinler

4)Nükleik Asitler

5)Vitaminler

6)Enzimler

7)Hormonlar