Arılar

Arılar

Arılar dünyamızda besin döngüsünün devamı için olmazsa olmaz bir basamağın temsilcileridirler.Eğer arılar olmasa idi birçok bitkide tozlaşma gerçekleşmeyecek ve bitkilerin çoğalması mümkün olamayacaktır.Bu da biz insanların beslenmesi için gerekli olan meyve ve sebzelerin tükenmesi anlamına gelir.Arılar hem yaban hayat için hemde insan hayatı için yokluğuna karşı önlem alamayacağımız canlılardır.

Arılar çiçeklerden nektar ve çiçek tozu toplar ve yaşamları için topladıkları nektarlardan bal üretirler. Bir arı kolonisinde çiçeklerden nektar ve çiçek tozu(Polen) toplama işlemini işçi arılar yapar. Yaz mevsiminde ürettikleri balı aslında biz insanlar için değil kış mevsiminde besin kaynağı olarak hazırlarlar.
Dünyamızda yaklaşık olarak 12000 arı türü vardır.Bu arı türleri içinde bazı türler kendi yaşamları için bal üretirken , bazı işgalci ve asalak türlerde bal arılarının ürettikleri balı çalarak yaşayan arılardır.
Kraliçe arı yumurtladıktan sonra arılar dört evreden geçer.bunlar 1:Yumurta 2) Larva 3)Pupa .Pupa evresinden çıkan yavru arı beslenerek büyür ve yetişkin bir arı haline gelir.Bir arı kolonisinde dişi, erkek, işçi,ve kraliçe arı gibi hiyerarşik gruplar vardır.Bu konulara şu anda girmeyeceğim.Çünkü arıcılık ayrı bir bilim dalıdır.
Bir çok arı türü var demiştik bunlar arasında bal arıları, eşek arıları, koloni halinde yaşamayan tek başına yaşayan arılar, iğnesiz arılar , toprak arıları, guguk arıları, dev arılar vs…
Arıların bir çok avcısı vardır.Fakat bunlar arasında en hızlısı arı kuşudur.Bir diğer düşman ise ormalarda koloni kuran arıların ballarını yiyip yuvalarını dağıtan Ayılardır.
Arı türlerinden bazılarından örnekler verebiliriz; Devamını Oku