Alem

Botanik Nedir?

Bitki bilim olarakta isimlendirilen botanik(=botany) bitkiler üzerinde çalışan biyolojinin alt dalıdır.Botanik bitkiler,algler ve mantarlar arasındaki evrimsel bağları,kimyasal özelliklerini,hastalıkları,metabolizmalarını,gelişimlerini,üremelerini,büyümelerini ve yapılarını inceleyen son derece geniş kapsamlı biyolojinin bir alt disiplinidir.Botanik genel olarak 4 ana bölüme ayrılır.

1)Bitki Fizyolojisi 2)Bitki Morfolojisi 3)Bitki Sistematiği(Sistematik Botanik) 4)Bitki Ekolojisi

Ayrıca botaniğin birçok alt disiplini mevcuttur.Bunları özetlersek;

Botaniğin tarihçesine bakacak olursak bilinen en eski yazılı botanik bilgileri eski hint uygarlığına kadar uzanır.M.Ö 1700-110 yılları arasında yazılan ‘Rigveda’ adı verilen hinduizmin en eski dini metinlerinde,bitkilerin ‘Ağaçlar’ , ‘İnsanlara faydalı bitkiler’ ve ‘Sarmaşık=Sarınıcı’ bitkiler olarak 3 ayıran ilk bitki sistematiği kayıtlarının var olduğunu görürüz.Rigveda’nın diğer alt metinlerinde farklı şekillerde bitki sistematiği tanımları mevcuttur. Devamını Oku

Biyolojik Sınıflandırma Nedir?

Sistematik biliminin tanımını yapmadan önce , sistematik biliminin ortaya çıkmasına sebep olan şeyin ne olduğu sorusunu sormalıyız.Bu açıdan baktığımızda bilimin temel prensiplerinden biri olan insanoğlunun yaşadığı çevreye olan olan merakı ve yaşadığı ortam koşullarında hayatta kalmasını sağlayacak olan öğrenme ve ayırdetme duygularının sistematik biliminin temelini oluşturduğunu görürüz.

Bunun sonucunda ilk insanların mağara resimlerinde gördüğümüz hayvan resimlerinden başlayıp ,günümüzde ileri teknolojik yöntemler ile bilimadamlarının üzerinde çalıştığı canlılar arasındaki farklılıklar ve akrabalık üzerine çalışmaları sistematik bilimini ortaya çıkarmıştır.

Kısaca Sistematik bilimini tanımlarsak; Organizmaların çeşitlerini ve organizmalar arasındaki morfolojik(Dış Görünüş) ve akrabalık derecelerindeki benzerlik ve farklılıklar üzerinde çalışarak ,organizmaları sınıflandıran bilim dalına ‘Sistematik’ denir. Devamını Oku