Paramecium Bölünmesi video

Tek hücre ve primitif bir canlı olan paramecium’da üremede en ilkel(primitif) yöntem olan bölünme ile gerçekleşir.Bu videoda parameciumlarda bölünmenin nasıl gerçekleştiğini izleyin.

Share