Amiloplast

Lökoplastlar bitkilerin ışık görmeyen yumru ve köke sahip olan (patates , soğan gibi ) bitkilerde , fotosentez ile üretilen glikozun nişasta şeklinde depolandığı depo organlardır.Nişasta depolayan bu plastidlere ‘ Amiloplast’ plastid denir.

Share